International Conference on Fluid Power and Mechatronics
April 10 -13, 2019,Wuhan, China
FPM  2019
The 8

th

Guangshang ZENG, China
Vladimir Lomakin, Russia
International Affairs Chair
Xiangdong KONG, China
Zhengyi Jiang, Australia
Wieslaw Fiebig, Poland
Qingfeng WANG, China
Kazushi Sanada, Japan
Xiansheng LIAO, China
Shaoping Wang, China
Hubertus Murrenhoff,
Guoxiang Meng, China
Rutong ZHANG, China
Shinichi Yokota, Japan
Huayong YANG, China
Xiaoxia CHENG, China
Andrew Plummer, UK
Chengliang Liu, China
Jae Cheon Lee, Korea
Jouni Mattila, Finland
Yuming WANG, China
Organizing Committee
Yutaka Tanaka, Japan
Zhuangyun LI, China
Zuwen WANG, China
Jinning DONG, China
ward Committee Chai
Tianhu SONG, China
Academic Committee
Manlin ZHAO, China
Zongxia JIAO, China
Yiqun WANG, China
Zongxia JIAO, China
Zongxuan Sun, USA
Yuquan ZHU, China
Yongshun LI, China
General Co-Chairs
Baosen SHA, China
Advisory Committee
Daniel R. Kirk, USA
Junwei HAN, China
Katharina Schmitz,
Xiaogang YI, China
Yinshui LIU, China
Xudong DU, China
Gang YANG, China
Songjing LI, China
Han DING, China
Kim Stelson, USA
Honorary Chair
Baoren LI, China
Liang Yan, China
Dong LI,China
Peigen LI, China
Publication Chair
General Chair
Bing XU, China
Hong Ji, China
Lin HE, China
Finance Chair
Co-Chairs
Members
Germany
Co-Chair
Germany
Chairs
Chair
A
r
 
 
 

FPM2019 Program Wednesday April 10,2019

10:00-21:00 Registration

 

FPM2019 Program Thursday April 11,2019

08:00-08:20 Opening Ceremony

08:20-12:20 Keynote Speeches

Lunch (D’Cafe)

14:00-17:30
Session A
Room1
Digital and intelligent systems

 

14:00-17:30
Session B
Room2
Seals, lubrication and friction

 

14:00-17:30
Session C
Room3
Pneumatics

 

14:00-17:30
Session D
Room4
Water hydraulics and green hydraulics

 

14:00-17:30
Session E
Room5

14:00-17:40 

Session F

Room6

14:00-15:30

(A1-A6)

 

14:00-15:30

(B1-B6)

 

14:00-15:30

(C1-C6)

 

14:00-15:30

(D1-D6)

 

14:00-15:30

Poster

14:00-15:40

Exhibition

16:00-17:30

(A7-A12)

 

16:00-17:30

(B7-B12)

 

16:00-17:30 

(C7-C12)

 

16:00-17:30

(D7-D12)

 

16:00-17:30

Poster

16:00-17:40

Exhibition

Laboratory visit: 13:30-17:00

18:30-20:30 Dinner Buffet (D’Cafe)

FPM2019 Program Friday April 12,2019

08:00-12:30 Keynote Speeches

Lunch (D’Cafe)

14:00-17:30
Session G
Room1
Simulation and Control

14:00-17:30
Session H
Room2
Energy-saving system

 

14:00-17:30
Session I
Room3
Micro fluids and functional fluids

 

14:00-17:30
Session J
Room4
Novel fluid power applications

14:00-17:30
Session K
Room5

14:00-17:30
Session L Room6

14:00-15:30

(G1-G6)

 

14:00-15:30

(H1-H6)

 

14:00-15:30

(I1-I6)

 

14:00-15:30

(J1-J6)

14:00-15:30

Poster

14:00-15:40

Exhibition

16:00-17:30

(G7-G10)

 

16:00-17:30

(H7-H12)

 

16:00-17:30 

(I7-I12)

 

16:00-17:30

(J7-J12)

16:00-17:30 

Poster

16:00-17:40 

Exhibition

Laboratory visit: 13:30-17:00

18:00-19:00 Award Ceremony, Closing ceremony, Performance19:00-21:00  Banquet

Contact
fpm2019@126.com               fptc@riamb.ac.cn          fpm2019@vip.126.com
Chinese Hydraulics & Pneumatics
 libd@riamb.ac.cn.com              
liuwater@hust.edu.cn           
qingsongbangzhu@163.com
E-mail for the conference
Organizing Committee
yeyayuqidong@163.com
(0086-10) 82285330
Yinshui Liu             
FPTCI Secretariat
Contacts Person
Qingsong Zhang   
+86 139 8614 2064
Editorial Office of
6 188 1311 9235
136 7102 0990
Bindi Li 
Phone:
Phone:
Phone:
E-mail:
E-mail:
E-mail:
E-mail:
 Tel: