GB/T《液压传动 金属承压壳体的疲劳压力试验 第1部分:试验方法》征求意见

创建时间:2020-01-15 16:37

各单位:
        由本标委会委托油威力液压科技股份有限公司负责牵头起草的国家标准《液压传动 金属承压壳体的疲劳压力试验 第1部分:试验方法》,已经完成征求意见稿的编写工作。现附相关文件(见附件),请审查。如有意见请在2020年3月14日前按照征求意见函中的联系方式回复。

 附件

 

                                                                                                                                 全国液压气动标准化技术委员会秘书处

2020年1月14日